№ 15 (2018)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2018


Обкладинка