№ 16 (2019)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019

Зміст

Економічна теорія

КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТУАЦІЇ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
І.М. Крейдич, Н.В. Рощина, Г.О Канцедал

Галузева економіка

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю.О. Гавриш, А. Д. Кухарук

Маркетинг

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ У КІБЕРПРОСТОРІ PDF
К.О. Афанасьєва, О.В. Зозульов