№ 16 (2019)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019

Зміст

Маркетинг

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ У КІБЕРПРОСТОРІ PDF
К.О. Афанасьєва, О.В. Зозульов