№ 16 (2019)

Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2019


Обкладинка